Fistül Renkli Doppler

Diyaliz hastalarında fistülün çalışıp çalışmadığı ile ilgili bilgi edinmede, fistül debisinin yeterliliği , fistülü besleyen atardamar ve drenajını sağlayan toplardamarın  açık olup olmadığı ile ilgili bilgi edinmek için fistül renkli doppler incelemesi yapılmaktadır. 

col-xs
col-sm
col-md
col-lg