Detaylı - Ayrıntılı Ultrason

Bebekte var olabilen bir anormalliğin tespiti veya gelişme riski olan ve bebeğin sonraki hayatını tehdit eden bir hastalığın erken tespiti için yapılan erken haftalardaki ayrıntılı ultrasonografi işlemi anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla yapılmaktadır.

Ayrıntılı Ultrason ya da Detaylı Ultrason muayenesi, normal gebelik takibi sırasında yapılan ultrason muayenelerinden farklı olarak yüksek görüntü kalitesiyle fetusun(Bebek)  bütün organları, plasenta(bebeğin eşi) , doğum kanalı(serviks) ve  amnion sıvısının  incelendiği bir muayenedir.

Ayrıntılı gebelik  ultrasonu incelemesinde tecrübeli olan ve son teknolojiye sahip gelişmiş cihazları kullanan uzmanlar bile doğumsal kusurların %70-80’ini ancak tespit edebilir.  Canlı doğumda en sık rastlanan kromozom anomalisi olan Down Sendromu(mongolizm-Trizomi 21) ve benzeri kromozom hastalıkları ultrasonografide belirli  oranda(%60-80)  bulgu verebilmekte; ancak bir kısmında ultrasonda herhangi bir bulgu saptanamamaktadır. Detaylı ultrason sonucu, ikili ve/veya üçlü tarama testinde çıkan olasılık sonucu artırıp azaltabilir.

 Gebeliğin uygun haftası hesaplanıp (18-23. hafta), aileler kendilerine uygun bir güne randevu alabilmektedir.

İşlem, yapısı gereği ortalama 30-45 dakika sürebilmektedir. Bu süre bazen 1 saati bulabilir bazen de ileriki günlerde tekrarlanabilir.

Bu muayene için aç olunması gerekmemektedir.

Ancak özellikli fetal kalp değerlendirmesi için 22. hafta uygun zamandır. Bazı kalp hastalıkları ileri gebelik haftalarında kendini göstermektedir. Bu nedenle olası risk faktörleri var ise ileri gebelik haftalarında da bu inceleme tekrar edilmektedir.

Fetal kalp incelemesi özellikle önerilen gebelikler ve risk faktörleri şunlardır;

  • Önceki gebeliğinde kalp anomalisine sahip bebeği olan aileler
  • Şeker hastalığı gibi bazı metabolik hastalığı olan anne adayları
  • Anne veya baba adayında doğumsal kalp kusuru olan aileler
  • Tek yumurta ikizi olan ikiz gebelikler
  • Sara hastalığı olan anne adayları
  • Gebeliğin erken dönemlerinde bazı enfeksiyonları geçiren anne adayları
  • Belli grup ilaç kullanımı olan anne adayları

1.ve 2. Trimester incelemelerinde fetal kalp hastalığı şüphesi dışlanamamış bebekler

col-xs
col-sm
col-md
col-lg