Tiroid Ultrasonu

Tiroid bezinin her iki lobu ve onları ortada birleştiren istmus adlı parçaları  US ile incelenir. Beze ait yapısal anormallikler ve nodüller varsa bunların yerleri, boyutları, sayısı  ve iç yapıları  belirlenir. Nodüller kistik, solid ya da karışık yapıda olabilirler. Renkli Doppler incelemesi ile hem nodüllerin, hem de genel olarak bezin kanlanması değerlendirilir. 

US tetkiki  radyasyon içermediğinden tetkikin hasta için hiçbir riski yoktur; inceleme rahatlıkla tekrarlanabilir. Tetkik bezin yapısal anormallikleri hakkında bilgi vermesine karşın bezin fonksiyonunu değerlendiremez. Fonksiyon değerlendirmesi için  hormon değerleri (T3, T4, TSH ve gerektiğinde Anti TPO, Anti tiroglobulin) ve sintigrafi gibi yöntemlere  başvurulur. US eşliğinde tiroid bezindeki nodülden ince bir iğne ile biyopsi de alınabilir.

col-xs
col-sm
col-md
col-lg